PŘEKLADY, TLUMOČENÍ A VÝUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Pro úspěšné zvládnutí úkolu jsou zapotřebí dva faktory. Zaprvé – know-how. A zadruhé – nasazení právě pro tento úkol. Já nabízím obojí.
Mou pracovní filozofií je nabízet služby, které přesně odpovídají Vašim specifickým potřebám a přáním – ať už se jedná o překlady, výuku jazyka či tlumočení. Pokud hledáte individuální přístup k Vašim zakázkám a nikoli standardizované a anonymní služby velkých agentur, jste na správné adrese. Těším se na spolupráci.

O mně

Jako překladatel, lektor a tlumočník pracuji již 20 let.
Mým hlavním zaměřením je právní a obchodní tematika. Jsem profesionál, který chápe význam zadaných úkolů pro Vaše podnikání, a takto k nim i přistupuje.
Jedním z důvodů, proč mě má práce neustále baví, je to, že mi umožňuje setkat se se zajímavými lidmi a nahlédnout do mnoha aspektů lidské činnosti. Vždyť v kterém jiném povolání by bylo možné se během jednoho týdne zabývat gastronomií, spodním prádlem, větrnými elektrárnami, bezpečnostní technikou a stavbou nové dálnice?
Pro lepší představu o mé odborné kvalifikaci si Vám dovoluji uvést následující přehled mého dosavadního vzdělání.

Angličtina

 • státní překladatelská zkouška
 • státní tlumočnická zkouška
 • úspěšně zakončený přípravný kurz pro soudní tlumočníky na Právnické fakultě UK
 • certifikát BEC Higher (nejvyšší zkouška Univerzity Cambridge pro obchodní angličtinu)
 • certifikát Certificate of Proficiency in English (nejvyšší zkouška Univerzity Cambridge pro obecnou angličtinu)
 • pravidelná účast na dalších odborných seminářích a kurzech

Němčina

 • soudní tlumočník od roku 2012
 • člen Komory soudních tlumočníků ČR
 • státní překladatelská zkouška
 • státní tlumočnická zkouška
 • certifikát Wirtschaftsdeutsch International
 • semestrální studijní pobyt na Univerzitě Braunschweig (kurzy obchodního a podnikového práva)
 • pravidelná účast na dalších odborných seminářích a kurzech

Vzdělání

 • Metropolitní univerzita Praha – Mezinárodní vztahy a evropská studia (Mgr.)
 • Univerzita Pardubice – Němčina pro hospodářskou praxi (Bc.)
 • Karlova Univerzita v Praze – Historie a germanistika (Pedagogická fakulta)

Služby

Výuka cizích jazyků

Nabízím individuální i skupinové kurzy. Cíloví účastníci jsou jak manažeři firem (důraz na schopnost domluvit se i ve složitějších obchodních situacích), tak i řadoví zaměstnanci (zvládání běžné každodenní komunikace).
Přesné zaměření, časová intenzita apod. závisí na konkrétní domluvě, vždy ale s důrazem na praktické využití. Pokud Vás například čeká obchodní prezentace či jednání s důležitým klientem v němčině/angličtině, tak se na ně předem poctivě připravíme.

Překlady

Mou specializací jsou právní a obchodní texty, částečně s přesahem do marketingu a PR.
Příklady nejčastěji překládaných dokumentů:
kupní, zprostředkovatelské, nájemní a leasingové smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodu podílu, všeobecné obchodní podmínky, stanovy, zprávy o vztazích, výroční zprávy, manažerské reporty mateřským společnostem, výpisy z rejstříků, komunikace s antimonopolními úřady, žaloby atd.

Tlumočení

Využijte pro svá obchodní jednání služeb profesionálního tlumočníka. I když se v daném jazyce sami domluvíte a svému protějšku rozumíte, získáváte minimálně konkurenční výhodu tím, že zatímco tlumočník tlumočí, Vy získáváte delší čas na rozmyšlení své odpovědi a reakce.
Nejčastější příklady tlumočení:
obchodní jednání, porady s manažery mateřské společnosti, jednání s dodavateli, návštěvy u notáře, školení, valné hromady

Reference

Ambruz&Dark; Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M.eur.
Web: www.deloittelegal.cz/en/

AQTpipe, s.r.o.

výhradní dovozce aquatherm GmbH pro ČR a SR
Kontaktní osoba: Ing. Jan Rohlík
Web:      www.aqtpipe.cz

Carl Stahl & spol, s.r.o.

Kontaktní osoba: Lenka Rudová
Web:      www.carlstahl.cz

CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Španvirtová
Web:      www.chsh.com/cz

Ceník

01

Výuka

Cena se pohybuje od 600 – 700 Kč za 60 minut v závislosti na jazykové úrovni studentů, jejich počtu a době vyučujícího strávené na cestě za výukou.

02

Překlady

Běžné překlady – od 380 Kč za jednu normostranu cílového (= přeloženého) textu.
Ověřené překlady – od 590 Kč za jednu normostranu cílového (= přeloženého) textu.

Za expresní překlad do 24 hodin se účtuje příplatek 50 %, za překlad do 48 hodin příplatek 25 % a za práci o víkendu 35 %.

Minimální účtovanou jednotkou je 1 normostrana, dále pak každá započatá polovina normostrany. Jedna normostrana znamená 1 800 znaků včetně mezer, počet znaků lze zjistit ve vlastnostech souboru pod složkou statistické údaje.

Na základě delší spolupráce a v závislosti na velikosti zakázky je možno stanovit individuální ceny a platební podmínky.

03

Tlumočení

Půldenní tlumočení (4 hodiny) – 3 200 Kč
Celodenní tlumočení (8 hodin) – 6 400 Kč
Za každou další hodinu je účtována sazba 700 Kč / 60 min.

Na základě delší spolupráce a v závislosti na rozsahu tlumočení je možno stanovit individuální cenu a platební podmínky.

 

Všechny ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.

Kontakt

Působnost

Celá Česká republika, zejména Praha, Zlínský a Jihomoravský kraj.

adresa:

Petr Hlaváč
Modrá 250
687 06 Modrá

IčO: 73800813

Petr Hlaváč

Váš partner pro komunikaci v mezinárodním prostředí